Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek
www.kilencvenszazalek.hu

 

Kérjük, hogy a webáruház használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A webáruházhoz való csatlakozás, a webáruházban való böngészés vagy a webáruház bármely alkalmazásának, szolgáltatásának használata, a webáruházon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a webáruház használatával elfogad. Jelen megállapodás Ön és a Vállalkozz Hatékonyan Kft. között jön létre.

Kérjük, hogy a webáruház használata előtt figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseket is. A weboldalra történő belépéssel, illetőleg a webáruház használatával Ön elismeri, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezésekkel vagy a rendelkezések bármelyikével nem ért egyet, kérjük, hogy a webáruházat ne használja, a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek kifejezett elfogadását jelenti.

1. Bevezető rendelkezések

1.1.  Jelen dokumentum az Ön, mint Tesztvásárló és a www.kilencvenszazalek.hu internetes áruház közötti együttműködés feltételeit tartalmazza.

1.2.  A www.kilencvenszazalek.hu webáruházat a Vállalkozz Hatékonyan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Hosszúrét u. 1.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-185635; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; képviseli: Surányi Ferenc Zoltán ügyvezető; adószám: 14821503-2-13; számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Arena Corner; pénzforgalmi jelzőszám: 12010879-01174388-00100001; e-mail cím: info@vhklub.hu) üzemelteti.

1.3. A tárhely-szolgáltató adatai:

MediaCenter Hungary Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
E-mail: mediacenter@mediacenter.hu

2.  Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya és módosítása

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. május 10. napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos.

2.2. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítással egyidejűleg a módosított Általános Szerződési Feltételek megjelenítésre kerül a www.kilencvenszazalek.hu weboldalon, illetőleg a Tesztvásárlók– a regisztráció során megadott e-mail címre küldött hírlevél formájában – értesítésre kerülnek az Általános Szerződési Feltételek módosulásáról a módosítással érintett pontok megjelölésével.

2.3.  A Tesztvásárló és az Üzemeltető között a Tesztvásárló általi megrendeléssel – ráutaló magatartással – szerződés jön létre, a szerződés nyelve magyar. A Tesztvásárló az Üzemeltetővel létrejött megállapodást bármikor azonnali hatállyal felmondhatja az info@vhklub.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal, amennyiben a módosított Általános Szerződési Feltételek alapján már nem kíván az Üzemeltetővel szerződésben állni.

2.4. Amennyiben a módosított Általános Szerződési Feltételek megküldését követően a Tesztvásárló a webáruházat ismételten látogatja vagy felhasználja, úgy az a módosított Általános Szerződési Feltételek elfogadását, és a módosított Általános Szerződési Feltételek Tesztvásárló általi tudomásul vételét jelenti.

3. Alapfogalmak

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben az alábbi fogalmak jelentései a következők:

Tesztvásárló: A webáruházhoz csatlakozó, a webáruházban böngésző vagy a webáruház bármely alkalmazását, szolgáltatását használó, a webáruházon keresztül történő tranzakciót lebonyolító felhasználó. Tesztvásárló bármely olyan nagykorú és cselekvőképes természetes vagy jogi személy lehet, aki a webáruházba regisztrál, továbbá az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Honlapot 18 éve alatti természetes személyek nem használhatják.

Honlap: www.kilencvenszazalek.hu domain név alatt működtetett internetes oldal.

Webáruház: A www.kilencvenszazalek.hu internetes oldalon keresztül üzemeltetett internetes áruház.

Üzemeltető/Szolgáltató: A webáruházat fenntartó Vállalkozz Hatékonyan Korlátolt Felelősségű Társaság.

Partner: A webáruházban termékét és/vagy szolgáltatását értékesítésre felkínáló személy, vállalkozó.

Termék: A Partner által értékesítésre felkínált termék és/vagy szolgáltatás, amely a webáruházban megjelenítésre kerül.

Kupon: Olyan kizárólag elektronikus formában kiállított (on-line) utalvány, amelyet a Tesztvásárló megvásárol, és amely a Tesztvásárlót a Kuponon feltüntetett Termék Partnernél történő beváltására jogosítja.

Vásárlás: A Kupon ellenérték fejében történő beszerzése, a Kupon megvásárlása.

Beváltás: A Kupon megvásárlását követően, a Kupon Termékre történő beváltása, a Partner termékének megvásárlása, szolgáltatásának igénybe vétele.

Szolgáltatások: Az Üzemeltető által a Webáruház működtetése érdekében nyújtott szolgáltatások.

Regisztráció: A Tesztvásárló által – a Webáruházban történő böngészés és vásárlás érdekében – eszközölt bejelentkezési folyamat, amelynek keretében a Tesztvásárlótól meghatározott adatok megadása szükséges.

Hírlevél: Adminisztrációs és reklám célból küldött elektronikus (e-mail) üzenetek, amelyek tartalmazhatnak a Tesztvásárló Fiókjával és vásárlásaival kapcsolatos információkat, a Honlappal és Kuponokkal kapcsolatos változásokat, továbbá promóciós ajánlatokat.

Fiók: A Tesztvásárló részére a Regisztráció során automatikusan generált felhasználói fiók, amelyben a Tesztvásárló funkcionális beállítások módosítására, illetőleg korábbi megrendeléseinek megtekintésére jogosult.

3.2.  A fenti fogalom meghatározások kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek helyes értelmezésének célját szolgálják.

4. Az együttműködés célja, alapelvei

4.1. A Honlapon az Üzemeltető által működtetett online marketingszolgáltatás működik, melynek keretében az Üzemeltető a vele szerződött Partnerek által értékesített termékeket és nyújtott szolgáltatásokat ismerteti meg a Honlap felhasználóival.

4.2. A Webáruházban az Üzemeltető az érdeklődő Tesztvásárlók részére megjeleníti a Partnerek ajánlatait, melynek célja, hogy a Tesztvásárlók a Beváltást követően a Webáruházban írt beszámolójukkal, véleményükkel hitelesen minősítsék a Partnert, illetőleg a Partner által nyújtott szolgáltatásokat, értékesített termékeket. Ezen ajánlásért cserébe a Partnerek egységesen 90% mértékű árkedvezményt ajánlanak fel a Weboldalon megjelenített Termékeket illetően, vagyis a Tesztvásárló a Termék listaárának 10%-áért jut hozzá a Termékhez.

4.3. A Tesztvásárló a Beváltás során olyan minőségű termékekre és szolgáltatásokra jogosult, mint a Partnernél teljes áron vásárló más ügyfelek.

4.4. A Tesztvásárló által kezdeményezett vásárlásnak semmilyen körülmények között nem lehet feltétele vagy következménye kötelezettségvállalás további vásárlásra, az nem jelent semmiféle a Tesztvásárló részéről semmiféle elköteleződést vagy egyéb kötelezettségvállalást.

4.5.  A Tesztvásárló vállalja, hogy a Beváltást követően őszinte, tényszerű értékelést ír a Partnerről, a Partner által értékesített Termékről, illetőleg a Termék beváltása során nyert tapasztalatairól. Ezen túlmenően Tesztvásárlót semmilyen további kötelezettség nem terhelheti. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy töröljön minden olyan hozzászólást, bejegyzést, amely megítélése szerint megszegik a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, vagy más módon visszatetszést keltenek.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya, fenntartások

5.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya alá tartozik a Webáruházhoz történő csatlakozás, a Webáruházban történő böngészés, a Webáruház bármely alkalmazásának, szolgáltatásának, illetőleg a Webáruházon keresztül bonyolódó tranzakciók, Kuponok megvásárlása és beváltása.

5.2. A Webáruházat a Tesztvásárlók – függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyek – kizárólag kereskedelmi forgalmon kívül, saját célra jogosultak igénybe venni. A Webáruház szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése tilos.

5.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Webáruház bármely szolgáltatását, illetőleg a Webáruházon keresztül történő vásárlást részben vagy egészben megtagadja.

5.4. A Webáruház használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának lehetővé tétele nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető az ezekhez szükséges technikai feltételeket a Tesztvásárló részére akár részben, akár egészben biztosítja. A Webáruház igénybe vételéhez és a Vásárlás lebonyolításához szükséges internet hozzáférés díját, a telefon- és egyéb telekommunikációs költségeket Üzemeltető semmilyen jogcímen nem téríti meg Tesztvásárló számára, az ezzel kapcsolatos díjak viselése kizárólagosan Tesztvásárlót terheli. Üzemeltető ebben a körben kizárólagosan a webáruház működtetéséért vállal felelősséget.

6. Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása, hírlevelek

6.1. A Webáruház funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások igénybe vételéhez Regisztráció szükséges. Regisztráció nélkül a Honlap szolgáltatásai nem vehetők igénybe, anélkül a Honlapon kizárólag az Üzemeltető adatai, az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat érhető el.

6.2. A Regisztráció nélkül elérhető tartalmakon túl a Honlapon történő böngészésnek és a Honlapon keresztül történő vásárlásnak előfeltételét képezi a Tesztvásárló általi Regisztráció. A Tesztvásárló a Regisztrációt követően tudja megtekinteni a Webáruházban megjelenített Termékeket, illetőleg megvásárolni a Beváltáshoz szükséges elektronikus Kuponokat. A korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést az Üzemeltető szintén a Regisztrációt követően tudja biztosítani.

6.3. A Regisztráció során a Tesztvásárló megadja keresztnevét, e-mail címét, valamint azt az irányítószámot, ahonnan ajánlatokat keres. Regisztrációra kizárólag érvényes e-mail címmel kerülhet sor. A Tesztvásárló a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait, és ide kerül megküldésre az értesítés az Általános Szerződési Feltételek aktuális módosításáról is. Üzemeltető fenntartja a jogot magának, hogy harmadik személy e-mail címének vagy ideiglenes e-mail cím felhasználásával történő Regisztráció esetén a Fiókot – külön figyelmeztetés nélkül – törölheti. Az ebből adódó esetleges károkért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.4. A fenti adatok megadását és megküldését követően a Webáruház rendszere automatikus visszaigazolást (aktiváló e-mail) küld a Tesztvásárló Regisztráció során megadott e-mail címére. Az aktiváló e-mail tartalmazza a Regisztráció véglegesítéséhez szükséges linket, a Tesztvásárló ideiglenes jelszavát, illetőleg felhívást az ideiglenes jelszó első bejelentkezést követő megváltoztatására. Az aktiváló e-mailben szereplő linkre kattintással a Webáruház rendszere automatikusan létrehozza a Tesztvásárló Fiókját.

6.5. A Tesztvásárló köteles a megváltoztatott jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni Üzemeltetőt, amennyiben jelszavát harmadik személy tudomására hozta vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért. Az értesítés elmulasztása esetén a Tesztvásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került.

6.6. A Tesztvásárló a Fiókjában jogosult név, e-mail és címadatainak módosítására, a jelszó korlátlan alkalommal történő megváltoztatására, a korábbi megrendelések megtekintésére és letölthető termék megvásárlása esetén a letöltések megtekintésére.

6.7. A Regisztráció részeként Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy megfelelő hozzájárulás esetén adminisztrációs és reklám célból Hírlevelet küldjön a Tesztvásárló részére, amelyről a Tesztvásárló bármikor leiratkozhat az info@90szazalek.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben leiratkozási szándék megjelölésével. Leiratkozásra az Üzemeltető minden egyes Hírlevélben lehetőséget biztosít.

7. A Termékekkel kapcsolatos információk

7.1. A tesztelésre ajánlott Termékek jellemzőinek megjelenítésekor az Üzemeltető a Partner által megadott információkat veszi alapul. A Webáruházban feltüntetett – a listaárhoz képest 90% kedvezményt tartalmazó – árért, a Termék és a Partner leírásáért a Partner tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármely Termék árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy bármely Termék forgalmazását megszüntesse.

7.2. Egy Termékből egy Tesztvásárló kizárólag 1 [egy] darabot tesztelhet, vagyis a Tesztvásárló egy Termékből egyetlen darab megvásárlására jogosult. A Kupon másolása, értékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme tilos, az ilyen magatartásra irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

7.3. A Webáruházban a Termék mellett annak bruttó (általános forgalmi adót is tartalmazó) vételára kerül megjelenítésre.

7.4. A Termék mellett látható a Termékből elérhető mennyiség, amelyből megállapítható, hogy a Termékből még áll-e rendelkezésre vagy az az adott időszakban nem elérhető. Amennyiben a Termék mellett "elérhető mennyiség: Jelenleg nem elérhető” felirat szerepel, a vásárlási folyamat során egy tájékoztató rendszerüzenet kerül megjelenítésre, a Terméket törölni kell a kosárból. Amint a Termék újra elérhetővé válik, a Webáruház e-mail útján értesíti a Tesztvásárlót a Termék elérhetőségéről. Az értesítés kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, az a Tesztvásárlót vásárlásra nem kötelezi.

7.5. A Kupon beváltásának módja minden Termék esetén feltüntetésre kerül az online Kupont elérhetővé tevő e-mailben A Kupon csak egy alkalommal vehető igénybe. A Kupon érvényesítését követően az online Kupon már nem elérhető a Tesztvásárló számára., az érvényesítéssel a Kupon igénybevettnek tekintendő.

8.  Kuponok vásárlása

8.1. A Regisztrációt követően a Tesztvásárlónak lehetősége van választani, illetőleg rendelni a Webáruházban elhelyezett Termékek közül. A Tesztvásárló a kiválasztott Termékre kattintva megtekintheti a Termék részletes leírását (termékismertető, szolgáltatás leírása), a Terméket felkínáló Partner bemutatását, illetőleg más Tesztvásárlók által a Termékről, illetőleg a Partnerről közzétett véleményt. A Termékekről a Webáruházban bővebb információ kérhető.

8.2. Amennyiben a Tesztvásárló a Termék leírása alapján meg kívánja vásárolni a tesztelni kívánt Terméket, a „Kifizetem” gomb megnyomásával azt virtuális kosarába helyezi. A kosár képre vagy a „Kosár tartalma” feliratra kattintva elérhető a Tesztvásárló virtuális kosara, amely tartalmazza a Kupon képét, a Termék nevét, mennyiségét, vételárát. A Kosárban ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatók, javíthatók, a Termék a Kosárból törölhető. A Kosár a rendelés bruttó végösszegét automatikusan kiszámítja.

8.3. Ha a Kosárban elhelyezett termékek mennyisége, ára megfelelő, és ezek alapján a Tesztvásárló a Termék megvásárlása mellett dönt, a Vásárlás véglegesíthető a pénztárca képre vagy a „Kifizetem” gombra kattintással. A Vásárláshoz a Tesztvásárló köteles megadni a Regisztráció során megadott adatokon túlmenően vezetéknevét, telefonszámát, céges vásárlás esetén a cégnevet, valamint pontos címadatait. A Kupon vételára banki átutalással egyenlíthető ki. A vásárlási szándék megerősítése a „Megrendelés” gombra kattintással történik. A megrendelés leadását követően az Üzemeltető elektronikus visszaigazolást küld a Tesztvásárló részére a Regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a díjbekérőt a jóváírandó bankszámla számának feltüntetésével.

8.4. Amennyiben az adatok nyilvánvalóan hibásan vagy értelmezhetetlenül kerülnek kitöltésre, az Üzemeltető törli a megrendelést, azonban az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatok megadásából eredő téves teljesítésért. A megrendelés törléséről a Tesztvásárló – a törléssel egyidejűleg – tájékoztató e-mailt kap a regisztráció során megadott e-mail címre.

8.5. A Tesztvásárló minden általa leadott megrendelésről e-mailben automatikus visszajelzést kap az info@kilencvenszazalek.hu e-mail címről. A megrendelés feldolgozása az esetek jelentős részében – a megrendelés feladásától számított – 24 órán belül megtörténik. A Tesztvásárló megrendelésével kapcsolatosan az Ügyfélszolgálat telefonszámán (+36 20 362 8289) vagy írásban, az info@90szazalek.hu/info@kilencvenszazalek.hu e-mail címre elküldött levélben tud érdeklődni. Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 9 és 16 óra között érhető el. Amennyiben a jelen pontban foglalt visszajelzés a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Tesztvásárlóhoz, a Tesztvásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

8.6. Az Üzemeltető megrendelést kizárólag a Webáruházon keresztül fogad el, ezen kívül álló csatornán (beleértve az Ügyfélszolgálat részére küldött elektronikus levelet is) vásárlás nem eszközölhető.

8.7. A Tesztvásárló a vásárlás (megrendelés) lemondását kizárólag írásban, az info@90szazalek.hu e-mail címre küldve, a megrendelés számára történő hivatkozással kérheti. Az Üzemeltető a 8 [nyolc] napon túl ki nem fizetett megrendeléseket automatikusan törli.

8.8. Adatbeviteli hibák javítása: Tesztvásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

9. Online Kupon biztosítása, a Kupon érvényesítése

9.1. A Webáruházban megrendelt Termékre vonatkozó Kupon vételárának kiegyenlítését követő 48 órán belül az Üzemeltető az online Kupon beváltásához szükséges e-mailt küld a Tesztvásárló részére, amely e-mailben szereplő beváltási móddal tudja a Tesztvásárló a Kupont érvényesíteni. Az érvényesítési folyamat során a Partner ellenőrzi a Tesztvásárló adatait, illetőleg a Termék igénybevételének jogosultságát.

9.2. Ún. „Online Termék” esetén – az érvényesítési folyamat során – a Tesztvásárló a Terméket biztosító Partner honlapjára átirányításra kerül, ahol az értékesített Termék jellegétől függően az adott Terméket eléri (például letöltés formájában). Amennyiben az Online Termék esetén – a Termék jellegéből következően – személyes találkozásra van szükség, a Partner honlapján történő regisztrációt követően, a kapcsolatot minden esetben a Partner veszi fel a Tesztvásárlóval időpont egyeztetés céljából. Ennek érdekében a Tesztvásárló kifejezetten hozzájárul, hogy neve és e-mail címe a Partner részére átadásra kerüljön.

9.3. Ún. „Offline Termék” esetén – az érvényesítési folyamat során – a Tesztvásárló részére, a Regisztráció során megadott email címére Üzemeltető által küldött e-mailben a kapcsolatfelvételhez, igénybe vételhez szükséges minden információ biztosításra kerül. Offline Termékek esetén a Partnerrel a kapcsolatot a Termék szolgáltatása érdekében a Tesztvásárló köteles felvenni.

9.4. A Tesztvásárló nem jogosult a Termék igénybevételére, amennyiben a Kupon már egyszer érvényesítésre került, a Kupon beváltási határideje már lejárt vagy amennyiben adatait a Kupon beváltása során rosszul adja meg. Amennyiben a Tesztvásárló nem jogosult a Termék igénybevételére, az érvényesítési folyamat során Partner a Kupon beváltását nem engedélyezi. Amennyiben a Tesztvásárló még nem vette igénybe a Terméket, ennek ellenére az online Kupon érvényesítése során probléma adódik, az Ügyfélszolgálat segítséget nyújt a probléma elhárítása érdekében.

9.5. Az online Kupon érvényesítésére (beváltására) csak egy alkalommal van lehetőség. Újbóli érvényesítési kísérlet során a Partner elutasítja az újbóli beváltást.

10. Az online Kupon érvényesítésére nyitva álló idő, beváltás, szállítás határideje és módja

10.1. A Webáruházban tesztelésre megvásárolt Termékre szóló Kupon érvényesítésére és beváltására a megrendelés napjától számított 3 [három] hónapon belül van lehetőség. 3 [három] hónapon túl a Tesztvásárlónak az online Kupon érvényesítésére és beváltására nincs lehetősége, Partner a beváltást elutasítja.

10.2. Az érvényesítésre és beváltásra nyitva álló határidőben nem érvényesített és nem beváltott Kupon vonatkozásában a Webáruházat visszafizetési kötelezettség nem terheli.

10.3. A Tesztvásárló vállalja, hogy a tesztelésre megvásárolt Termékre szóló Kupon beváltását követően a Webáruház erre kialakított felületén véleményezi a Terméket.

10.4. Tekintettel a Webáruházban megjelenített Termékek eltérő jellegére, a szállítás határidejéről és módjáról, a Termék jellegének függvényében felmerülő szállítási költségekről a Tesztvásárló az adott Termék részletes leírásánál, illetőleg a Kupon beváltása során kap információt.

11.  Árak, fizetési mód, számlázás

11.1.  A Webáruházban – a termékleírás mellett – feltüntetett árak a Vásárlás időpontjában érvényes bruttó árak, amelyek tartalmazzák a Partner által biztosított 90%-os mértékű kedvezményt és valamennyi közterhet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a korrekcióra, amennyiben a Webáruházban bármely hiba vagy hiányosság áll elő a Termékeknél vagy az alkalmazott árnál. Ilyen esetben a hiba felismerését követően a Tesztvásárló haladéktalanul tájékoztatásra kerül az új adatokról, amelynek birtokában a Tesztvásárló a Vásárlás újbóli megerősítése vagy az ügylettől való elállás mellett dönthet minden hátrányos következmény nélkül. A Kupon vételárának banki átutalással történő megfizetését követően árkorrekció nem érvényesíthető, azonban az Üzemeltető a Termék bármely más adatának változását a Tesztvásárlóval haladéktalanul közölni köteles.

11.2. A Termék beváltására jogosító online Kupon(ok) árát a Tesztvásárló vagy banki átutalással teljesíti az Üzemeltető Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010879-01174388-00100001 számú bankszámlája javára. A banki átutalásról – annak jóváírását követően – az Üzemeltető elektronikus számviteli bizonylatot küld a Tesztvásárló részére a Regisztráció során megadott e-mail címre. A Termék beváltására jogosító online Kupon(ok) árát a Tesztvásárló, az Üzemeltető és a CIB Bank Zrt szerződéses kapcsolata alapján bankkártyás fizetéssel is kiegyenlítheti. A bankkártyás fizetés választása során a következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója engedélyezi). A bankkártyás fizetés a CIB Bank biztonságos szerverén keresztül történik, a CIB bank fizetési oldalán, mely automatikusan jelenik meg a megrendelés jóváhagyását követően. A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül. A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a webáruházba, ahol a fizetésről szintén visszaigazolást kap. Amennyiben a CIB Bank a bankkártyás fizetést valamilyen okból visszautasítja, a megrendelő a rendelést a visszaigazoló emailben található linken keresztül is befizetheti.

11.3.  A Termék értékesítéséről a Partner köteles számlát kiállítani a Tesztvásárló részére. Külföldi adatokra a jelenleg hatályos magyarországi ÁFA jogszabályok szerint nem áll módunkban számlát kiállítani. A számla kiállítása meghatalmazott útján (KBOSS.hu Kft.) történik, a számlát a meghatalmazott küldi meg elektronikus úton a Tesztvásárló részére a Regisztráció során megadott e-mail címre. A számla kiállítása a Kupon érvényesítésekor kerül kiállításra, a számlán szereplő teljesítési időpont az érvényesítés napja. A számlán a „Pénzügyi teljesítést nem igényel” megjegyzés kerül feltüntetésre, így a számla kézhezvételekor, illetőleg a Kupon beváltásakor a Tesztvásárlót semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a Tesztvásárló a részére elektronikus úton megküldött Kupont a megrendelés időpontjától számított 90 napon belül nem váltja be, a számla – a megrendeléstől számított 90. napot követően – bánatpénzről kerül kiállításra.

12. Elállási jog

12.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Tesztvásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

12.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Tesztvásárló, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

12.3. Tesztvásárló a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát

12.4. A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

12.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Tesztvásárlót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

12.6. Nem illeti meg az elállási jog Tesztvásárlót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

12.7. Nem gyakorolható elállási jog a következő esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

12.8 Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Tesztvásárló részére, beleértve a szállítási díjat is.

12.9 A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Tesztvásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Tesztvásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

12.10 Tesztvásárló köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

12.11 Tesztvásárló akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

12.12 A Tesztvásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

12.13 A Szolgáltató nem köteles a Tesztvásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

12.14 Tesztvásárló kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

12.15 A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Tesztvásárló bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

12.16 Amennyiben Tesztvásárló élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Tesztvásárló Szolgáltató részére.

12.17 Tesztvásárlónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Tesztvásárlót terheli! A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.

12.18 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

12.19 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

12.20 Tesztvásárló egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

12.21 Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

13. Szavatossági és jótállási felelősség

Kellékszavatosság

13.1. Milyen esetben élhet Tesztvásárló a kellékszavatossági jogával?

Tesztvásárló webshopot üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

13.2. Milyen jogok illetik meg a Tesztvásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

Tesztvásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Tesztvásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Tesztvásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Tesztvásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

13.3. Milyen határidőben érvényesítheti Tesztvásárló kellékszavatossági igényét?

Tesztvásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

13.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Tesztvásárló a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

13.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Tesztvásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Tesztvásárló köteles bizonyítani, hogy az Tesztvásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

13.6. Milyen esetben élhet Tesztvásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Tesztvásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

13.7. Milyen jogok illetik meg Tesztvásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Tesztvásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

13.8 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

13.9 Milyen határidőben érvényesítheti Tesztvásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Tesztvásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

13.10 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Tesztvásárlónak kell bizonyítania.

13.11 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

13.12 Milyen esetben élhet Tesztvásárló a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a webshopot üzemeltető vállalkozás jótállásra köteles.

13.13 Tesztvásárlót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

13.14 Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Tesztvásárlót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

13.15 Szolgáltató nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

13.16 Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

13.17 A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

13.18 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

13.19 A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

13.20 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

13.21 Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

13.22 A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

13.23 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

14. Felelősségi kérdések

14.1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Tesztvásárló és a Partner között létrejött szerződésből eredő károkért. Ezen túlmenően az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Tesztvásárlók által elhelyezett értékelések valóságtartalmáért, a Tesztvásárlók véleményét az Üzemeltető semmilyen formában nem köteles ellenőrizni.

14.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelés nemteljesítéséből, késedelméből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

14.3. A Tesztvásárló teljes körű felelősséget vásárol az általa a Regisztráció vagy a Webáruházban történő vásárlás során megadott minden adat valóságtartalmát illetően. Amennyiben utóbb kiderül, hogy a Tesztvásárló által megadott adatok bármelyike nem felel meg a valóságnak, és ebből az Üzemeltetőt bármilyen kár éri, illetőleg az Üzemeltetővel szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Tesztvásárló köteles az Üzemeltetővel szemben maradéktalanul helytállni, és az Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy a Tesztvásárlóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen. Az adatokban történő változás esetén a Tesztvásárló kötelezettsége azok haladéktalan frissítése.

14.4. A Tesztvásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Vásárlásért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került.

14.5. Minden Terméket értékesítő Partner saját felhasználási feltételekkel rendelkezik saját árui és szolgáltatásai tekintetében. A Tesztvásárló kötelezettséget vállal ezen előírások betartására is, ezen előírások megszegésével járó felelősség kizárólagosan a Tesztvásárlót terheli.

14.6. A Webáruházban megjelenített képi tartalmak kizárólag illusztrációt szolgálnak, így előfordulhat, hogy nem egyezik meg minden esetben a Partnerek ajánlatában szereplő Termékkel. Az ebből eredő esetleges károkért Üzemeltető felelősségét kizárja.

14.7.  Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző felhasználás esetén a Tesztvásárló Fiókját törölje, regisztrációját elutasítsa. Üzemeltető döntését indokolni, illetőleg a Tesztvásárlót előzetesen értesíteni nem köteles. Az Üzemeltető a Fiók törlésével vagy Regisztráció elutasításával kapcsolatos minden esetleges kárért kizárja felelősségét.

15. Tilos használat és annak következményei

15.1.  A Honlap és a Kuponok alábbiak szerinti felhasználása tilos, ezért a Tesztvásárló köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól és harmadik személy ilyen irányú magatartása esetén köteles értesíteni az Üzemeltetőt. Tilos használatnak minősül különösen:

 • a Kupon továbbértékesítése;
 • hamis adatszolgáltatás (ide értve a hamis név, cím, elérhetőség és egyéb, a tranzakció lebonyolítása során szükségessé váló adatok megadását);
 • a biztonsági rendszer vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, illetőleg idegen fiókba történő belépés céljából;
 • a Honlaphoz történő olyan hozzáférés, amely a Webáruház rendszerének indokolatlan vagy szükségtelen megterhelésével jár;
 • olyan rendszerfigyelés végrehajtása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;
 • kéretlen e-mail üzenetek és promóciós anyagok egyedi vagy tömeges küldése, lánclevelek, levélfolyam küldése;
 • tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Webáruházzal vagy a Partnerrel (különösen olyan harmadik személy képviseletében vagy nevében eljárva, akitől a Tesztvásárló felhatalmazással nem rendelkezik);
 • a Honlap jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal ellentétes használata;
 • jogosulatlan használat vagy olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas lehet a Webáruház használatának zavarására, korlátozására;
 • a Honlap számítástechnikai visszafejtése vagy feltörése;
 • egyéb olyan magatartások, amelyek a Webáruház működését megzavarhatják, jó hírnevét sérthetik.

15.2. A fentiek szerinti tilos használat esetén az Üzemeltető fenntartja a jogát a Regisztráció elutasítására, a Fiók törlésére és a Tesztvásárló Webáruház használatából történő kizárására. Emellett Üzemeltető fenntartja jogát a megfelelő jogi lépések megtételére és kártérítési igény érvényesítésére.

16. A Honlap használatával kapcsolatos szabályok

16.1. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, hiányosságokat az annak észlelését követő legrövidebb időn belül kijavítsa. Ennek ellenére az Üzemeltető nem garantálja a Honlap hibától mentes működését, és nem vállal felelősséget az ebből adódó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén kérjük, hogy értesítse az Üzemeltetőt a hiba rövid leírásával az info@vhklub.hu e-mail címen.

16.2.  Az Üzemeltető – figyelemmel a Webáruház webes felületi jellegére – nem garantálja, hogy a Honlap használata ne szakadjon meg, és hogy a Webáruház szolgáltatása keretében, illetve a Honlapon küldött információk, üzenetek minden esetben pontosan, használhatóan vagy megfelelő időben érkeznek. Az Üzemeltető nem garantálja a Webáruház rendszerének, illetve a Honlapnak a vírusoktól vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

16.3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Honlaphoz történő hozzáférés előzetes értesítés nélküli azonnali felfüggesztésére, korlátozására, megszüntetésére. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ előzetes értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére vagy eltávolítására.

16.4. Az Üzemeltető jogosult a Honlaphoz történő hozzáférés korlátozására javítás, karbantartás, új szolgáltatások üzembe helyezése céljából.

16.5. Az Üzemeltető bármikor jogosult hirdetéseket elhelyezni a Honlap teljes felületén. A Tesztvásárló igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett.

16.6. A Honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a külső weboldalak tartalmáért, az azon elhelyezett adatok pontosságáért, valóságtartalmáért. A Tesztvásárló ezen külső weboldalakra kizárólag a saját felelősségére lép fel. A Tesztvásárló – az Üzemeltető előzetes és írásbeli engedélyének hiányában – a Honlapon hiperlinkeket nem helyezhet el.

17. Szerzői jogokkal kapcsolatos rendelkezések

17.1. A Honlapon található szöveges és grafikus megjelenítések az Üzemeltető kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, vagy a Partner, mint szerzői jog jogosultja / védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. A Honlap vagy az azon szereplő bármely jellegű tartalmak másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása szigorúan tilos. Ezen kötelezettség megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, ami a Tesztvásárló polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

18. Panaszkezelés

18.1. Weboldal célja, hogy valamennyi vásárlást megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Tesztvásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát szóban az Ügyfélszolgálat telefonszámán (+36 20 362 8289) vagy írásban, az info@90szazalek.hu e-mail címre elküldött levélben tudja jelezni. Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 9 és 16 óra között érhető el.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Tesztvásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Tesztvásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Tesztvásárlónak. 

18.2. Az írásbeli panaszt az webolalunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

18.3. Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

18.4. Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
Név: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu
A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

19. Adatvédelem és egyéb rendelkezések

19.1. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Honlapon elhelyezett Adatvédelmi Nyilatkozat részletesen tartalmazza.

19.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Érvényes Budapest, 2015. május 10-től visszavonásig

* * *

Biztosan ki akarsz lépni?Igen Nem