Jelenleg itt vagy: Kezdőlap > Vásárlási feltételek

 

 

 

Kosár
0 árucikk

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek
www.kilencvenszazalek.hu

Kérjük, hogy a webáruház használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A webáruházhoz való csatlakozás, a webáruházban való böngészés vagy a webáruház bármely alkalmazásának, szolgáltatásának használata, a webáruházon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a webáruház használatával elfogad. Jelen megállapodás Ön és a Vállalkozz Hatékonyan Kft. között jön létre.

Kérjük, hogy a webáruház használata előtt figyelmesen olvassa el az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezéseket is. A weboldalra történő belépéssel, illetőleg a webáruház használatával Ön elismeri, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot elolvasta, megértette és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Amennyiben az Általános Szerződési Feltételekben, illetőleg az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt rendelkezésekkel vagy a rendelkezések bármelyikével nem ért egyet, kérjük, hogy a webáruházat ne használja, a webáruház használata az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek kifejezett elfogadását jelenti.

1. Bevezető rendelkezések

1.1.  Jelen dokumentum az Ön, mint Tesztvásárló és a www.kilencvenszazalek.hu internetes áruház közötti együttműködés feltételeit tartalmazza.

1.2.  A www.kilencvenszazalek.hu webáruházat a Vállalkozz Hatékonyan Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 131/A.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921555; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; képviseli: Surányi Ferenc Zoltán ügyvezető; adószám: 14821503-2-43; számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Arena Corner; pénzforgalmi jelzőszám: 12010879-01174388-00100001; e-mail cím: Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez ) üzemelteti.

2.  Az Általános Szerződési Feltételek időbeli hatálya és módosítása

2.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. május 15. napjától visszavonásig vagy módosításig hatályos.

2.2. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítással egyidejűleg a módosított Általános Szerződési Feltételek megjelenítésre kerül a www.kilencvenszazalek.hu weboldalon, illetőleg a Tesztvásárlók– a regisztráció során megadott e-mail címre küldött hírlevél formájában – értesítésre kerülnek az Általános Szerződési Feltételek módosulásáról a módosítással érintett pontok megjelölésével.

2.3.  A Tesztvásárló és az Üzemeltető között a Tesztvásárló általi megrendeléssel – ráutaló magatartással – szerződés jön létre, a szerződés nyelve magyar. A Tesztvásárló az Üzemeltetővel létrejött megállapodást bármikor azonnali hatállyal felmondhatja az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal, amennyiben a módosított Általános Szerződési Feltételek alapján már nem kíván az Üzemeltetővel szerződésben állni.

2.4. Amennyiben a módosított Általános Szerződési Feltételek megküldését követően a Tesztvásárló a webáruházat ismételten látogatja vagy felhasználja, úgy az a módosított Általános Szerződési Feltételek elfogadását, és a módosított Általános Szerződési Feltételek Tesztvásárló általi tudomásul vételét jelenti.

3. Alapfogalmak

3.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben az alábbi fogalmak jelentései a következők:

Tesztvásárló: A webáruházhoz csatlakozó, a webáruházban böngésző vagy a webáruház bármely alkalmazását, szolgáltatását használó, a webáruházon keresztül történő tranzakciót lebonyolító felhasználó. Tesztvásárló bármely olyan nagykorú és cselekvőképes természetes vagy jogi személy lehet, aki a webáruházba regisztrál, továbbá az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja. A Honlapot 18 éve alatti természetes személyek nem használhatják.

Honlap: A www.kilencvenszazalek.hu domain név alatt működtetett internetes oldal.

Webáruház: A www.kilencvenszazalek.hu internetes oldalon keresztül üzemeltetett internetes áruház.

Üzemeltető: A webáruházat fenntartó Vállalkozz Hatékonyan Korlátolt Felelősségű Társaság.

Partner: A webáruházban termékét és/vagy szolgáltatását értékesítésre felkínáló személy, vállalkozó.

Termék: A Partner által értékesítésre felkínált termék és/vagy szolgáltatás, amely a webáruházban megjelenítésre kerül.

Kupon: Olyan kizárólag elektronikus formában kiállított (on-line) utalvány, amelyet a Tesztvásárló megvásárol, és amely a Tesztvásárlót a Kuponon feltüntetett Termék Partnernél történő beváltására jogosítja.

Vásárlás: A Kupon ellenérték fejében történő beszerzése, a Kupon megvásárlása.

Beváltás: A Kupon megvásárlását követően, a Kupon Termékre történő beváltása, a Partner termékének megvásárlása, szolgáltatásának igénybe vétele.

Szolgáltatások: Az Üzemeltető által a Webáruház működtetése érdekében nyújtott szolgáltatások.

Regisztráció: A Tesztvásárló által – a Webáruházban történő böngészés és vásárlás érdekében – eszközölt bejelentkezési folyamat, amelynek keretében a Tesztvásárlótól meghatározott adatok megadása szükséges.

Hírlevél: Adminisztrációs és reklám célból küldött elektronikus (e-mail) üzenetek, amelyek tartalmazhatnak a Tesztvásárló Fiókjával és vásárlásaival kapcsolatos információkat, a Honlappal és Kuponokkal kapcsolatos változásokat, továbbá promóciós ajánlatokat.

Fiók: A Tesztvásárló részére a Regisztráció során automatikusan generált felhasználói fiók, amelyben a Tesztvásárló funkcionális beállítások módosítására, illetőleg korábbi megrendeléseinek megtekintésére jogosult.

3.2.  A fenti fogalom meghatározások kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételek helyes értelmezésének célját szolgálják.

4. Az együttműködés célja, alapelvei

4.1. A Honlapon az Üzemeltető által működtetett online marketingszolgáltatás működik, melynek keretében az Üzemeltető a vele szerződött Partnerek által értékesített termékeket és nyújtott szolgáltatásokat ismerteti meg a Honlap felhasználóival.

4.2. A Webáruházban az Üzemeltető az érdeklődő Tesztvásárlók részére megjeleníti a Partnerek ajánlatait, melynek célja, hogy a Tesztvásárlók a Beváltást követően a Webáruházban írt beszámolójukkal, véleményükkel hitelesen minősítsék a Partnert, illetőleg a Partner által nyújtott szolgáltatásokat, értékesített termékeket. Ezen ajánlásért cserébe a Partnerek egységesen 90% mértékű árkedvezményt ajánlanak fel a Weboldalon megjelenített Termékeket illetően, vagyis a Tesztvásárló a Termék listaárának 10%-áért jut hozzá a Termékhez.

4.3. A Tesztvásárló a Beváltás során olyan minőségű termékekre és szolgáltatásokra jogosult, mint a Partnernél teljes áron vásárló más ügyfelek.

4.4. A Tesztvásárló által kezdeményezett vásárlásnak semmilyen körülmények között nem lehet feltétele vagy következménye kötelezettségvállalás további vásárlásra, az nem jelent semmiféle a Tesztvásárló részéről semmiféle elköteleződést vagy egyéb kötelezettségvállalást.

4.5.  A Tesztvásárló vállalja, hogy a Beváltást követően őszinte, tényszerű értékelést ír a Partnerről, a Partner által értékesített Termékről, illetőleg a Termék beváltása során nyert tapasztalatairól. Ezen túlmenően Tesztvásárlót semmilyen további kötelezettség nem terhelheti. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy töröljön minden olyan hozzászólást, bejegyzést, amely megítélése szerint megszegik a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, vagy más módon visszatetszést keltenek.

5. Az Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya, fenntartások

5.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek tárgyi hatálya alá tartozik a Webáruházhoz történő csatlakozás, a Webáruházban történő böngészés, a Webáruház bármely alkalmazásának, szolgáltatásának, illetőleg a Webáruházon keresztül bonyolódó tranzakciók, Kuponok megvásárlása és beváltása.

5.2. A Webáruházat a Tesztvásárlók – függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyek – kizárólag kereskedelmi forgalmon kívül, saját célra jogosultak igénybe venni. A Webáruház szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése tilos.

5.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Webáruház bármely szolgáltatását, illetőleg a Webáruházon keresztül történő vásárlást részben vagy egészben megtagadja.

5.4. A Webáruház használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának lehetővé tétele nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető az ezekhez szükséges technikai feltételeket a Tesztvásárló részére akár részben, akár egészben biztosítja. A Webáruház igénybe vételéhez és a Vásárlás lebonyolításához szükséges internet hozzáférés díját, a telefon- és egyéb telekommunikációs költségeket Üzemeltető semmilyen jogcímen nem téríti meg Tesztvásárló számára, az ezzel kapcsolatos díjak viselése kizárólagosan Tesztvásárlót terheli. Üzemeltető ebben a körben kizárólagosan a webáruház működtetéséért vállal felelősséget.

6. Regisztráció, felhasználói fiók létrehozása, hírlevelek

6.1. A Webáruház funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások igénybe vételéhez Regisztráció szükséges. Regisztráció nélkül a Honlap szolgáltatásai nem vehetők igénybe, anélkül a Honlapon kizárólag az Üzemeltető adatai, az Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat érhető el.

6.2. A Regisztráció nélkül elérhető tartalmakon túl a Honlapon történő böngészésnek és a Honlapon keresztül történő vásárlásnak előfeltételét képezi a Tesztvásárló általi Regisztráció. A Tesztvásárló a Regisztrációt követően tudja megtekinteni a Webáruházban megjelenített Termékeket, illetőleg megvásárolni a Beváltáshoz szükséges elektronikus Kuponokat. A korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést az Üzemeltető szintén a Regisztrációt követően tudja biztosítani.

6.3. A Regisztráció során a Tesztvásárló megadja keresztnevét, e-mail címét, valamint azt az irányítószámot, ahonnan ajánlatokat keres. Regisztrációra kizárólag érvényes e-mail címmel kerülhet sor. A Tesztvásárló a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Honlap szolgáltatásait, és ide kerül megküldésre az értesítés az Általános Szerződési Feltételek aktuális módosításáról is. Üzemeltető fenntartja a jogot magának, hogy harmadik személy e-mail címének vagy ideiglenes e-mail cím felhasználásával történő Regisztráció esetén a Fiókot – külön figyelmeztetés nélkül – törölheti. Az ebből adódó esetleges károkért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

6.4. A fenti adatok megadását és megküldését követően a Webáruház rendszere automatikus visszaigazolást (aktiváló e-mail) küld a Tesztvásárló Regisztráció során megadott e-mail címére. Az aktiváló e-mail tartalmazza a Regisztráció véglegesítéséhez szükséges linket, a Tesztvásárló ideiglenes jelszavát, illetőleg felhívást az ideiglenes jelszó első bejelentkezést követő megváltoztatására. Az aktiváló e-mailben szereplő linkre kattintással a Webáruház rendszere automatikusan létrehozza a Tesztvásárló Fiókját.

6.5. A Tesztvásárló köteles a megváltoztatott jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni Üzemeltetőt, amennyiben jelszavát harmadik személy tudomására hozta vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért. Az értesítés elmulasztása esetén a Tesztvásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került.

6.6. A Tesztvásárló a Fiókjában jogosult név, e-mail és címadatainak módosítására, a jelszó korlátlan alkalommal történő megváltoztatására, a korábbi megrendelések megtekintésére és letölthető termék megvásárlása esetén a letöltések megtekintésére.

6.7. A Regisztráció részeként Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból Hírlevelet küldjön a Tesztvásárló részére, amelyről a Tesztvásárló bármikor leiratkozhat az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címre küldött elektronikus levélben leiratkozási szándék megjelölésével. Leiratkozásra az Üzemeltető minden egyes Hírlevélben lehetőséget biztosít.

7. A Termékekkel kapcsolatos információk

7.1. A tesztelésre ajánlott Termékek jellemzőinek megjelenítésekor az Üzemeltető a Partner által megadott információkat veszi alapul. A Webáruházban feltüntetett – a listaárhoz képest 90% kedvezményt tartalmazó – árért, a Termék és a Partner leírásáért a Partner tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármely Termék árát, paramétereit külön figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, vagy bármely Termék forgalmazását megszüntesse.

7.2. Egy Termékből egy Tesztvásárló kizárólag 1 [egy] darabot tesztelhet, vagyis a Tesztvásárló egy Termékből egyetlen darab megvásárlására jogosult. A Kupon másolása, értékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme tilos, az ilyen magatartásra irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

7.3. A Webáruházban a Termék mellett annak bruttó (általános forgalmi adót is tartalmazó) vételára kerül megjelenítésre.

7.4. A Termék mellett látható a Termékből elérhető mennyiség, amelyből megállapítható, hogy a Termékből még áll-e rendelkezésre vagy az az adott időszakban nem elérhető. Amennyiben a Termék mellett "elérhető mennyiség: Jelenleg nem elérhető” felirat szerepel, a vásárlási folyamat során egy tájékoztató rendszerüzenet kerül megjelenítésre, a Terméket törölni kell a kosárból. Amint a Termék újra elérhetővé válik, a Webáruház e-mail útján értesíti a Tesztvásárlót a Termék elérhetőségéről. Az értesítés kizárólag tájékoztatási célokat szolgál, az a Tesztvásárlót vásárlásra nem kötelezi.

7.5. A Kupon beváltásának módja minden Termék esetén feltüntetésre kerül az online Kupont elérhetővé tevő e-mailben A Kupon csak egy alkalommal vehető igénybe. A Kupon érvényesítését követően az online Kupon már nem elérhető a Tesztvásárló számára., az érvényesítéssel a Kupon igénybevettnek tekintendő.

8.  Kuponok vásárlása

8.1. A Regisztrációt követően a Tesztvásárlónak lehetősége van választani, illetőleg rendelni a Webáruházban elhelyezett Termékek közül. A Tesztvásárló a kiválasztott Termékre kattintva megtekintheti a Termék részletes leírását (termékismertető, szolgáltatás leírása), a Terméket felkínáló Partner bemutatását, illetőleg más Tesztvásárlók által a Termékről, illetőleg a Partnerről közzétett véleményt. A Termékekről a Webáruházban bővebb információ kérhető.

8.2. Amennyiben a Tesztvásárló a Termék leírása alapján meg kívánja vásárolni a tesztelni kívánt Terméket, a „Megveszem” gomb megnyomásával azt virtuális kosarába helyezi. A kosár képre vagy a „Kosár tartalma” feliratra kattintva elérhető a Tesztvásárló virtuális kosara, amely tartalmazza a Kupon képét, a Termék nevét, mennyiségét, vételárát. A Kosárban ellenőrizhető a rendelés helyessége, különös tekintettel az árakra és mennyiségekre, melyek igény szerint módosíthatók, javíthatók, a Termék a Kosárból törölhető. A Kosár a rendelés bruttó végösszegét automatikusan kiszámítja.

8.3. Ha a Kosárban elhelyezett termékek mennyisége, ára megfelelő, és ezek alapján a Tesztvásárló a Termék megvásárlása mellett dönt, a Vásárlás véglegesíthető a pénztárca képre vagy a „Kifizetem” gombra kattintással. A Vásárláshoz a Tesztvásárló köteles megadni a Regisztráció során megadott adatokon túlmenően vezetéknevét, telefonszámát, céges vásárlás esetén a cégnevet, valamint pontos címadatait. A Kupon vételára banki átutalással egyenlíthető ki. A vásárlási szándék megerősítése a „Megrendelés” gombra kattintással történik. A megrendelés leadását követően az Üzemeltető elektronikus visszaigazolást küld a Tesztvásárló részére a Regisztráció során megadott e-mail címre, amely tartalmazza a díjbekérőt a jóváírandó bankszámla számának feltüntetésével.

8.4. Amennyiben az adatok nyilvánvalóan hibásan vagy értelmezhetetlenül kerülnek kitöltésre, az Üzemeltető törli a megrendelést, azonban az Üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatok megadásából eredő téves teljesítésért. A megrendelés törléséről a Tesztvásárló – a törléssel egyidejűleg – tájékoztató e-mailt kap a regisztráció során megadott e-mail címre.

8.5. A Tesztvásárló minden általa leadott megrendelésről e-mailben automatikus visszajelzést kap az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címről. A megrendelés feldolgozása az esetek jelentős részében – a megrendelés feladásától számított – 24 órán belül megtörténik. A Tesztvásárló megrendelésével kapcsolatosan az Ügyfélszolgálat telefonszámán (+36 30 410 0715) vagy írásban, az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címre elküldött levélben tud érdeklődni. Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 9 és 16 óra között érhető el. Amennyiben a jelen pontban foglalt visszajelzés a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Tesztvásárlóhoz, a Tesztvásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól.

8.6. Az Üzemeltető megrendelést kizárólag a Webáruházon keresztül fogad el, ezen kívül álló csatornán (beleértve az Ügyfélszolgálat részére küldött elektronikus levelet is) vásárlás nem eszközölhető.

8.7. A Tesztvásárló a vásárlás (megrendelés) lemondását kizárólag írásban, az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címre küldve, a megrendelés számára történő hivatkozással kérheti. Az Üzemeltető a 8 [nyolc] napon túl ki nem fizetett megrendeléseket automatikusan törli.

9. Online Kupon biztosítása, a Kupon érvényesítése

9.1. A Webáruházban megrendelt Termékre vonatkozó Kupon vételárának kiegyenlítését követő 48 órán belül az Üzemeltető az online Kupon beváltásához szükséges e-mailt küld a Tesztvásárló részére, amely e-mailben szereplő linkre kattintással tudja a Tesztvásárló a Kupont érvényesíteni. Az érvényesítési folyamat során az Üzemeltető ellenőrzi a Tesztvásárló adatait, illetőleg a Termék igénybevételének jogosultságát.

9.2. Ún. „Online Termék” esetén – az érvényesítési folyamat során – a Tesztvásárló a Regisztrációnál megadott adatainak megadását követően a Terméket biztosító Partner honlapjára átirányításra kerül, ahol az értékesített Termék jellegétől függően az adott Terméket eléri (például letöltés formájában). Amennyiben az Online Termék esetén – a Termék jellegéből következően – személyes találkozásra van szükség, a kapcsolatot minden esetben a Partner veszi fel a Tesztvásárlóval időpont egyeztetés céljából. Ennek érdekében a Tesztvásárló kifejezetten hozzájárul, hogy neve és e-mail címe a Partner részére átadásra kerüljön.

9.3. Ún. „Offline Termék” esetén – az érvényesítési folyamat során – a Tesztvásárló a Regisztrációnál megadott adatainak megadását követően egy aloldalra kerül átirányításra, ahol részére a kapcsolatfelvételhez, igénybe vételhez szükséges minden információ biztosításra kerül. Offline Termékek esetén a Partnerrel a kapcsolatot a Termék szolgáltatása érdekében a Tesztvásárló köteles felvenni.

9.4. A Tesztvásárló nem jogosult a Termék igénybevételére, amennyiben a Kupon már egyszer érvényesítésre került, a Kupon beváltási határideje már lejárt vagy amennyiben adatait a Kupon beváltása során rosszul adja meg. Amennyiben a Tesztvásárló nem jogosult a Termék igénybevételére, az érvényesítési folyamat során egy rendszerüzenet jelenik meg, mely az online Kupon beváltását nem engedélyezi. Amennyiben a Tesztvásárló még nem vette igénybe a Terméket, ennek ellenére az online Kupon érvényesítése során hibaüzenetet kap, az Ügyfélszolgálat segítséget nyújt a hiba elhárítása érdekében.

9.5. Az online Kupon érvényesítésére (beváltására) csak egy alkalommal van lehetőség. Újbóli érvényesítési kísérlet során a rendszer a 9.4. pontban részletezett rendszerüzenetet jeleníti meg.

10. Az online Kupon érvényesítésére nyitva álló idő, beváltás, szállítás határideje és módja

10.1. A Webáruházban tesztelésre megvásárolt Termékre szóló Kupon érvényesítésére és beváltására a megrendelés napjától számított 3 [három] hónapon belül van lehetőség. 3 [három] hónapon túl a Tesztvásárlónak az online Kupon érvényesítésére és beváltására nincs lehetősége, az online érvényesítés során a rendszer a „Sajnos már nem vagy jogosult a kupon beváltására!” rendszerüzenetet jeleníti meg.

10.2. Az érvényesítésre és beváltásra nyitva álló határidőben nem érvényesített és nem beváltott Kupon vonatkozásában a Webáruházat visszafizetési kötelezettség nem terheli.

10.3. A Tesztvásárló vállalja, hogy a tesztelésre megvásárolt Termékre szóló Kupon beváltását követően a Webáruház erre kialakított felületén véleményezi a Terméket.

10.4. Tekintettel a Webáruházban megjelenített Termékek eltérő jellegére, a szállítás határidejéről és módjáról, a Termék jellegének függvényében felmerülő szállítási költségekről a Tesztvásárló az adott Termék részletes leírásánál, illetőleg a Kupon beváltása során kap információt.

11.  Árak, fizetési mód, számlázás

11.1.  A Webáruházban – a termékleírás mellett – feltüntetett árak a Vásárlás időpontjában érvényes bruttó árak, amelyek tartalmazzák a Partner által biztosított 90%-os mértékű kedvezményt. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a korrekcióra, amennyiben a Webáruházban bármely hiba vagy hiányosság áll elő a Termékeknél vagy az alkalmazott árnál. Ilyen esetben a hiba felismerését követően a Tesztvásárló haladéktalanul tájékoztatásra kerül az új adatokról, amelynek birtokában a Tesztvásárló a Vásárlás újbóli megerősítése vagy az ügylettől való elállás mellett dönthet minden hátrányos következmény nélkül. A Kupon vételárának banki átutalással történő megfizetését követően árkorrekció nem érvényesíthető, azonban az Üzemeltető a Termék bármely más adatának változását a Tesztvásárlóval haladéktalanul közölni köteles.

11.2. A Termék beváltására jogosító online Kupon(ok) árát a Tesztvásárló banki átutalással teljesíti az Üzemeltető Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010879-01174388-00100001 számú bankszámlája javára. A banki átutalásról – annak jóváírását követően – az Üzemeltető elektronikus számviteli bizonylatot küld a Tesztvásárló részére a Regisztráció során megadott e-mail címre.

11.3.  A Termék értékesítéséről a Partner köteles számlát kiállítani a Tesztvásárló részére. Külföldi adatokra a jelenleg hatályos magyarországi ÁFA jogszabályok szerint nem áll módunkban számlát kiállítani. A számla kiállítása meghatalmazott útján (KBOSS.hu Kft.) történik, a számlát a meghatalmazott küldi meg elektronikus úton a Tesztvásárló részére a Regisztráció során megadott e-mail címre. A számla kiállítása a Kupon érvényesítésekor kerül kiállításra, a számlán szereplő teljesítési időpont az érvényesítés napja. A számlán a „Pénzügyi teljesítést nem igényel” megjegyzés kerül feltüntetésre, így a számla kézhezvételekor, illetőleg a Kupon beváltásakor a Tesztvásárlót semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a Tesztvásárló a részére elektronikus úton megküldött Kupont a megrendelés időpontjától számított 90 napon belül nem váltja be, a számla – a megrendeléstől számított 90. napot követően – bánatpénzről kerül kiállításra.

12. Elállási jog

12.1. A Webáruházban történő megrendeléstől való elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet rendelkezik. Ennek értelmében a Tesztvásárló a vásárlástól 8 [nyolc] munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jog termék értékesítésére irányuló szerződés esetén a termék kézhezvételének napjától, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződéskötés napjától számított 8 [nyolc] napon belül gyakorolható. Amennyiben a Tesztvásárló írásbeli megerősítést nem kapott az elállásra nyitva álló határidő 3 [három] hónap.                Üzemeltető tájékoztatja a Tesztvásárlót, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a jogszabály által előírt megerősítést, így az elállásra a jelen pontban rögzített 8 [nyolc] munkanapos határidő vonatkozik.

12.2. A kézhezvétel időpontja személyes átvétel esetén a megrendelt Termék Tesztvásárló általi átvételének időpontja függetlenül attól, hogy a Termék személyesen kerül átvételre a Partnernél vagy futárszolgálattal, postai szolgáltatással kerül megküldésre a Tesztvásárló részére.

12.3. Írásban történő elállás esetén az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Tesztvásárló a nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

12.4.  Az elállási jog Tesztvásárló által történő gyakorlása esetén az Üzemeltető köteles a Tesztvásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 [harminc] napon belül visszatéríteni.

12.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Tesztvásárló viseli a Termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, ezen túlmenően a Tesztvásárlót egyéb költség nem terheli. Ettől függetlenül a Termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítése követelhető. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére a Webáruház nem vállal kötelezettséget.

12.6. Ha a Tesztvásárló a terméket használatba vette, és azt nem tudja sérülésmentesen visszaszolgáltatni, a Webáruház nem vállalja a Termék visszavásárlását.

12.7. Nem gyakorolható elállási jog a következő esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Partner a teljesítést a Tesztvásárló beleegyezésével megkezdte;
 • olyan Termék értékesítése esetében, amely a Tesztvásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Tesztvásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
 • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Tesztvásárló felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében.

13. Szavatossági és jótállási felelősség, panaszkezelés

13.1. A szavatossági és jótállási felelősségre a Polgári Törvénykönyvben, illetőleg a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglalt rendelkezések irányadók.

13.2. A Tesztvásárló a Webáruház használatával kapcsolatos esetleges kifogásait, panaszait szóban az Ügyfélszolgálat telefonszámán (+36 30 410 0715) vagy írásban, az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címre elküldött levélben tudja jelezni. Az Ügyfélszolgálat munkanapokon 9 és 16 óra között érhető el.

14. Felelősségi kérdések

14.1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Tesztvásárló és a Partner között létrejött szerződésből eredő károkért. Ezen túlmenően az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Tesztvásárlók által elhelyezett értékelések valóságtartalmáért, a Tesztvásárlók véleményét az Üzemeltető semmilyen formában nem köteles ellenőrizni.

14.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a megrendelés nemteljesítéséből, késedelméből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

14.3. A Tesztvásárló teljes körű felelősséget vásárol az általa a Regisztráció vagy a Webáruházban történő vásárlás során megadott minden adat valóságtartalmát illetően. Amennyiben utóbb kiderül, hogy a Tesztvásárló által megadott adatok bármelyike nem felel meg a valóságnak, és ebből az Üzemeltetőt bármilyen kár éri, illetőleg az Üzemeltetővel szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Tesztvásárló köteles az Üzemeltetővel szemben maradéktalanul helytállni, és az Üzemeltető fenntartja a jogát, hogy a Tesztvásárlóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen. Az adatokban történő változás esetén a Tesztvásárló kötelezettsége azok haladéktalan frissítése.

14.4. A Tesztvásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan Vásárlásért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került.

14.5. Minden Terméket értékesítő Partner saját felhasználási feltételekkel rendelkezik saját árui és szolgáltatásai tekintetében. A Tesztvásárló kötelezettséget vállal ezen előírások betartására is, ezen előírások megszegésével járó felelősség kizárólagosan a Tesztvásárlót terheli.

14.6. A Webáruházban megjelenített képi tartalmak kizárólag illusztrációt szolgálnak, így előfordulhat, hogy nem egyezik meg minden esetben a Partnerek ajánlatában szereplő Termékkel. Az ebből eredő esetleges károkért Üzemeltető felelősségét kizárja.

14.7.  Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételekbe ütköző felhasználás esetén a Tesztvásárló Fiókját törölje, regisztrációját elutasítsa. Üzemeltető döntését indokolni, illetőleg a Tesztvásárlót előzetesen értesíteni nem köteles. Az Üzemeltető a Fiók törlésével vagy Regisztráció elutasításával kapcsolatos minden esetleges kárért kizárja felelősségét.

15. Tilos használat és annak következményei

15.1.  A Honlap és a Kuponok alábbiak szerinti felhasználása tilos, ezért a Tesztvásárló köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól és harmadik személy ilyen irányú magatartása esetén köteles értesíteni az Üzemeltetőt. Tilos használatnak minősül különösen:

 • a Kupon továbbértékesítése;
 • hamis adatszolgáltatás (ide értve a hamis név, cím, elérhetőség és egyéb, a tranzakció lebonyolítása során szükségessé váló adatok megadását);
 • a biztonsági rendszer vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, illetőleg idegen fiókba történő belépés céljából;
 • a Honlaphoz történő olyan hozzáférés, amely a Webáruház rendszerének indokolatlan vagy szükségtelen megterhelésével jár;
 • olyan rendszerfigyelés végrehajtása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;
 • kéretlen e-mail üzenetek és promóciós anyagok egyedi vagy tömeges küldése, lánclevelek, levélfolyam küldése;
 • tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Webáruházzal vagy a Partnerrel (különösen olyan harmadik személy képviseletében vagy nevében eljárva, akitől a Tesztvásárló felhatalmazással nem rendelkezik);
 • a Honlap jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal ellentétes használata;
 • jogosulatlan használat vagy olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas lehet a Webáruház használatának zavarására, korlátozására;
 • a Honlap számítástechnikai visszafejtése vagy feltörése;
 • egyéb olyan magatartások, amelyek a Webáruház működését megzavarhatják, jó hírnevét sérthetik.

15.2. A fentiek szerinti tilos használat esetén az Üzemeltető fenntartja a jogát a Regisztráció elutasítására, aFiók törlésére és a Tesztvásárló Webáruház használatából történő kizárására. Emellett Üzemeltető fenntartja jogát a megfelelő jogi lépések megtételére és kártérítési igény érvényesítésére.

16. A Honlap használatával kapcsolatos szabályok

16.1. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, hiányosságokat az annak észlelését követő legrövidebb időn belül kijavítsa. Ennek ellenére az Üzemeltető nem garantálja a Honlap hibától mentes működését, és nem vállal felelősséget az ebből adódó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén kérjük, hogy értesítse az Üzemeltetőt a hiba rövid leírásával az Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezned kell a Javascript használatát a megtekintéshez e-mail címen.

16.2.  Az Üzemeltető – figyelemmel a Webáruház webes felületi jellegére – nem garantálja, hogy a Honlap használata ne szakadjon meg, és hogy a Webáruház szolgáltatása keretében, illetve a Honlapon küldött információk, üzenetek minden esetben pontosan, használhatóan vagy megfelelő időben érkeznek. Az Üzemeltető nem garantálja a Webáruház rendszerének, illetve a Honlapnak a vírusoktól vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

16.3. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Honlaphoz történő hozzáférés előzetes értesítés nélküli azonnali felfüggesztésére, korlátozására, megszüntetésére. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ előzetes értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére vagy eltávolítására.

16.4. Az Üzemeltető jogosult a Honlaphoz történő hozzáférés korlátozására javítás, karbantartás, új szolgáltatások üzembe helyezése céljából.

16.5. Az Üzemeltető bármikor jogosult hirdetéseket elhelyezni a Honlap teljes felületén. A Tesztvásárló igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett.

16.6. A Honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a külső weboldalak tartalmáért, az azon elhelyezett adatok pontosságáért, valóságtartalmáért. A Tesztvásárló ezen külső weboldalakra kizárólag a saját felelősségére lép fel. A Tesztvásárló – az Üzemeltető előzetes és írásbeli engedélyének hiányában – a Honlapon hiperlinkeket nem helyezhet el.

17. Szerzői jogokkal kapcsolatos rendelkezések

17.1. A Honlapon található szöveges és grafikus megjelenítések az Üzemeltető kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, vagy a Partner, mint szerzői jog jogosultja / védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. A Honlap vagy az azon szereplő bármely jellegű tartalmak másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása szigorúan tilos. Ezen kötelezettség megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, ami a Tesztvásárló polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.

18. Adatvédelem és egyéb rendelkezések

18.1. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Honlapon elhelyezett Adatvédelmi Nyilatkozat részletesen tartalmazza.

18.2. Az Üzemeltető tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint végzi.

18.3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a fenti jogszabályok rendelkezései irányadók.

 

Érvényes Budapest, 2014. május 15-től visszavonásig

* * *